ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 [ 1 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 22 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 18 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
แบบรายงานภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 4 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................